Praktisch 2022-04-26T16:50:57+00:00

Nieuwe patiënt

Neem bij een eerste raadpleging steeds uw elektronische identiteitskaart mee.

Nieuwe patiënten die binnen onderstaand gebied wonen (Kontich-Kazerne, Waarloos en Lint), kunnen zich inschrijven in onze praktijk.

Ook huisbezoeken voeren we enkel uit binnen dit gebied.

Woont u buiten dit gebied? Dan kunnen we u op heden niet meer inschrijven als vaste patiënt in onze praktijk en raden wij u aan een huisarts dichter bij uw woonst te zoeken. Op deze manier hopen wij het groeiende huisartsentekort in Kontich-Kazerne, Waarloos en Lint te kunnen blijven opvangen. Alsook sluit dit aan bij onze visie waarbij we ons willen profileren als een wijkpraktijk (zie missie & visie).

mapp

Patiënten die buiten deze zone wonen en reeds een Globaal Medisch Dossier hebben bij dr. Van Herbruggen of dr. Lafaille, kunnen uiteraard beroep op ons blijven doen.

Wij werken enkel op afspraak. Op die manier proberen we wachttijden zo kort mogelijk te houden.

Maak bij voorkeur een afspraak elektronisch via de website. U kan ook telefonisch een afspraak maken: 03/369.89.78. De praktijk is elke ochtend bereikbaar vanaf 8u. U kan geen afspraak maken via e-mail!

Indien er geen plaats meer vrij is in de online agenda maar u toch voor een dringend probleem moet gezien worden, kan u uiteraard ook steeds telefonisch contact opnemen. Ons telefoonnummer is 03/369.89.78. Wij proberen u dan een afspraak te geven bij de arts die het snelst beschikbaar is.

Gelieve steeds een dubbele afspraak te maken (selecteer “consultatie 2 personen”) wanneer u consulteert voor een preoperatief onderzoek, het maken van een elektrocardiogram (ECG), een verzekeringsonderzoek of een kleine heelkundige ingreep. U kan uiteraard ook telefonisch een afspraak maken hiervoor, gelieve dan de reden van uw consultatie te vermelden, zodat we voldoende tijd kunnen uittrekken.

Maak één afspraak per persoon. Komt u met meerdere personen, maak dan meerdere afspraken.

Gelieve bij elke consultatie uw identiteitskaart (e-ID) mee te brengen. Denk aan de kids-ID of ISI+ kaart van uw kinderen.

Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, gelieve deze dan tijdig te annuleren of te verplaatsen, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Annuleren kan niet via e-mail!

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor patiënten die omwille van medische redenen niet naar onze praktijk kunnen komen.

In de andere gevallen raden wij u sterk ten zeerste aan om tot op de praktijk te komen. Het werken in de consultatieruimte zelf heeft zowel voor de huisarts als voor u het meeste voordeel: het dossier is bij de hand en het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden: op een onderzoekstafel, bij ideale belichting en met alle noodzakelijke apparatuur bij de hand.

Om een huisbezoek aan te vragen, belt u best tussen 8u00 en 10u00 naar 03/369.89.78. De arts die het snelst beschikbaar is, zal u dan verder helpen.

Huisbezoeken kunnen enkel gegarandeerd worden in volgende zone rondom de praktijk:

mapp

Ons belmoment is bedoeld voor het stellen van korte vragen en het bespreken van laboresultaten, uitslagen van beeldvorming, enz.

Zo proberen we de telefoons tijdens de raadplegingen te beperken.

U kan ons elke werkdag contacteren tussen 16u en 16u30 op het nummer 03/369.89.78.

Deze telefonische spreekuren vervangen nooit een consultatie. Gelieve voor uitgebreidere vragen op raadpleging te komen.

Medische vragen en resultaten van onderzoeken worden nooit besproken via e-mail, omwille van ons beroepsgeheim en de GDPR-privacy-wetgeving.

Voorschriften en medische getuigschriften worden enkel via een consultatie afgeleverd. Het voorschrijven van medicatie is een medische handeling waarvoor u op raadpleging dient te komen.

Ook voorschriften voor anticonceptie, afwezigheidattesten, sportattesten en voorschriften voor kinesitherapie vereisen een raadpleging bij je huisarts. Hiervoor is immers inzage nodig in uw medisch dossier.

Wij mogen alleen attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het ons daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Als u zich afvraagt of u voor het wegblijven van uw kind van school een attest nodig hebt, kunt u het beste de brochure Heb je een doktersbriefje nodig voor de school? downloaden van de website van de Vlaamse overheid. Gaat u hiervoor naar de website www.ond.vlaanderen.be/leerplicht.

Een verzekeringsonderzoek is geen gewone consultatie.

Kijk bij een verzekerings- of preoperatief onderzoek goed na wat er nodig is. Bloedname? Nuchter? ECG?… Vul op voorhand zelf de vragenlijsten in.

Deze onderzoeken kunnen niet gecombineerd worden met andere controles, voorschriften enz.

U kan deze afspraken enkel telefonisch maken, dus niet via de website.

Deze afspraken kunnen doorgaan van dinsdag tot en met vrijdag, dus niet op maandag.
Een verzekeringsonderzoek is alleen mogelijk voor patiënten die gekend zijn in de praktijk en bij ons een globaal medisch dossier hebben.

De geldende tarieven zijn conform de conventietarieven van het RIZIV. Wij werken zoveel als mogelijk via derdebetalersregeling, u betaalt enkel het remgeld.

Voor een raadpleging betaalt u € 27,50.
Voor raadpleging vanaf 18u00 geldt het avondtarief: € 32. Deze extra kost wordt volledig terugbetaald aan patiënten in het bezit van een Globaal Medisch Dossier in de praktijk.
Voor een huisbezoek betaalt u € 40.

Gelieve zoveel mogelijk te betalen met Bancontact.

Voor dringende medische hulp buiten de praktijkuren, op feestdagen en in het weekend kan u de huisarts van wacht bereiken op 0900 10 512.

Bij levensbedreigende situaties belt u het Europees noodnummer: 112.

Wij beantwoorden geen medische vragen per e-mail. Hiervoor maakt u best een afspraak.